НОВОСТИ

 • Израда енергетског пасоша

  Стручни тим ЈП Урбанизам – Крагујевац у саставу др Андреја Стефановић дипл.маш.инж. и Војислав Поповић дипл.грађ.инж., израдио је Енергетски пасош за просторије предузећa, ул. Краља Петра I 23, Крагујевац (зграда бившег Центротекстила 3. и 4. спрат). Подаци добијени из енергетског пасоша дају представу о укупној тренутној потрошњи топлотне енергије у објекту и енергетски разред. Израда енергетског пасоша даје могућност за дефинисање препорука за побољшање енергетских својстава зграде, ради потенцијалне уштеде потрошње топлотне енергије, а са коначним циљем енергетске уштеде и смањења финансијских трошкова предузећа за те потребе.

 • Post Title

  Aenean vitae dolor sed purus tempus ullamcorper. Integer urna orci, lacinia ut ornare sit amet, luctus quis est. Ut interdum lorem in mattis lobortis. Maecenas tincidunt justo a lobortis facilisis.

 • Post Title

  Aenean vitae dolor sed purus tempus ullamcorper. Integer urna orci, lacinia ut ornare sit amet, luctus quis est. Ut interdum lorem in mattis lobortis. Maecenas tincidunt justo a lobortis facilisis.

 • Post Title

  Aenean vitae dolor sed purus tempus ullamcorper. Integer urna orci, lacinia ut ornare sit amet, luctus quis est. Ut interdum lorem in mattis lobortis. Maecenas tincidunt justo a lobortis facilisis.

 • Post Title

  Aenean vitae dolor sed purus tempus ullamcorper. Integer urna orci, lacinia ut ornare sit amet, luctus quis est. Ut interdum lorem in mattis lobortis. Maecenas tincidunt justo a lobortis facilisis.

 • Post Title

  Aenean vitae dolor sed purus tempus ullamcorper. Integer urna orci, lacinia ut ornare sit amet, luctus quis est. Ut interdum lorem in mattis lobortis. Maecenas tincidunt justo a lobortis facilisis.

 • Post Title

  Aenean vitae dolor sed purus tempus ullamcorper. Integer urna orci, lacinia ut ornare sit amet, luctus quis est. Ut interdum lorem in mattis lobortis. Maecenas tincidunt justo a lobortis facilisis.

 • Post Title

  Aenean vitae dolor sed purus tempus ullamcorper. Integer urna orci, lacinia ut ornare sit amet, luctus quis est. Ut interdum lorem in mattis lobortis. Maecenas tincidunt justo a lobortis facilisis.