ДИРЕКТОР

Директор ЈП „Урбанизам” - Крагујевац од априла 2017. године је мр Драган Дунчић, дипломирани просторни планер.

CV Драган Дунчић


Драган Дунчић


Биографија

direktorРођен сам 1963. године у Смедереву. Основну и средњу школу завршио сам у Смедереву са одличним успехом и Вуковим дипломама. Природно-математички факултет, Одсек за Просторно планирање, Универзитета Београд, уписао сам 1983. године, а завршио 1987. године.

Дипломирао сам са оценом 10, просек 9,37 и двапут награђиван као најбољи студент Природно-математичког факултета. За време студија активно сам сарађивао на изради „Просторног плана Националног парка Копаоник" кроз секторске анализе и студије. Године 1988. уписао сам магистарске студије на истом Факултету.

Прво запослење ми је било у „Заводу за урбанизам Војводине" Нови Сад, 1990. године, где сам радио на просторним и урбанистичким плановима, УТУ условима за гасоводе, као и научним и стручним пројектима у Научно - истраживачкој јединици Завода. Године 1992. године постао сам руководилац АОП-а у Заводу, Одељење за аутоматску обраду података и праћење података од значаја за остваривање Просторног плана Војводине.

Почетком 1993. године изабран сам за члана Извршног одбора Скупштине града Новог Сада за урбанизам, грађевинарство, стамбене послове и заштиту животне средине. Такође, у том периоду био сам и председник УО ЈП „Завод за урбанизам" из Новог Сада, председник Комисија за израду Просторног и Генералног плана Скупштине Града Новог Сада и осталих комисија из ресора, као и члан УО „ЈП Пословни простор", ЈП „Стан"... Радио сам на најодговорнијим пословима, решавајући сложене градске проблеме из области урбанизма, грађевинарства, заштите животне средине, ... и пословања поменутих Јавних предузећа у времену највеће хиперинфлације.

Током 1996. и 1997. године запослен сам у ДД „Новограп" Нови Сад, на радним местима директора радова на манастиру Хиландару, главног инжењера и руководиоца градилишта на реконструкцијама дипломатско - конзуларних представништва Савезног Министарства за иностране послове, (конзулата, амбасада, и резиденција у Лондону, Паризу, Будимпешти, Солуну, Спомен Костурнице Зејтинлик, Атини, Крфу - Српска кућа).

Из тог периода, као резултат рада и директног руковођења на најсложенијим пројектима реконстрикције објеката амбасада и резиденција, финансирања, плаћања, припремања документације за рад над тим објектима, а све у складу са законима земаља поменутих градова, остао је велики број обновљених објеката у власништву наше земље.

Посебно истичем руковођење на изради 11 пројеката, на српском, енеглеском и грчком језику, за реконструкцију изворишта, бунара за водоснабдевање, одвођење отпадних вода, електрификацију и грејање манастира Хиландар.

Приватним бизнисом почињем да се бавим средином 1997. године као сувласник и директор предузећа AQUATIC д.о.о. из Новог Сада, руководећи организацијом од 50 запослених на пословима физичко-хемијске регенерације цевастих-бушених бунара (преко 100 бунара ...). Посебно истичем рад на регенерацији ,Reny" бунара ЈКП" Водовод и канализација" Града Београда, као једина приватна фирма у историји београдског водовода, која је задобила поверење руководства и предузећа и Града Београда за те послове, које смо наставили да радимо и током НАТО бомбардовања. У том периоду радимо и у Зрењанину, Обреновцу, Новом Саду и у другим местима Србије, по налогу Војске РС, на пословима обезбеђивања водоснабдевања у ратним условима.

Од 2000. године, оснивам и водим као директор приватно предузеће AQUA F д.о.о., радећи на пројектовању реконструкције и доградње изворишта и цевовода „Тилава" у Српском Сарајеву. Током 2002-2003. године радим и као маркетинг менаџер за „Енергоинвест Раоп", Српско Сарајево, за простор Блиског истока, Ирак, Јордан, Сирија... Резултат и рад на промоцији је био успешан повратак предузећа на та тржишта и стављање „Енергоинвеста" на листу понуђача Министарства Енергетике Републике Ирака. Започети рат на Блиском истоку је онемогућио први добијен посао на тендеру за реконструкцији 400 кV трафостанице у Багдаду.

Од 2004-2006. године, радим као помоћник директора за грађевинско земљиште у ЈП „Заводу за изградњу града" Нови Сад, а од 2006. до половине 2008. године, као Градски менаџер у Новом Саду. Резултати рада из тог периода су описани у Стратегији друштвено-економског одрживог развоја Новог Сада (Руководилац и координатор израде) која није усвојена због мајских избора 2008. године. У том периоду, Град је имао укупно, преко једне милијарде еура инвестиција у путну привреду, комуналну инфраструктури, у школске, здравствене, културне и спортске објекте, гринфилд директне стране инвестиције, . . .

Од 2008. до половине 2012. године, радим Заводу за изградњу града, Нови Сад.

Током 2012. године именован сам за помоћника Градоначелника Новог Сада за инвестиције и саветника у Министарству Природних ресурса, рударства и просторног планирања, Владе Републике Србије

Децембра 2012. године, Влада Републике Србије ме је именовала за вд директора, а јула 2013. године и за директора Републичке Агенције за просторно планирање, Београд, - након спроведеног Јавног конкурса

Од престанка рада Агенције, 17.12.2014 до 31.12.2014. радим као нераспоређени радник Министарства грађевине, инфраструктуре и инвестиција, од 01.01. 2015. у Заводу за изградњу града, Нови Сад, а од 30.11.2016. Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције.

Подаци о стручном усавршавању и посебним областима знања:

  • Уверење о положеном испиту из Енглеског језика, „Институт за стране језике" Коларчев НародниУниверзитет, Београд, 1988. година
  • Уверење о положеном стручном испиту за послове урбанизма и просторног планирања у државним органима, Покрајински секретаријат за привреду, 1991. година
  • Лиценце одговорног планера и урбанисте, Инжењерска Коморе Србије, Београд, 2008. година
  • „Project Management – basic and andvanced level“ - tools and technics, Trainiаng Academy, PriceWatersHouseCoopers. Београд, 2009. година
  • Диплома о завршеним међунароним постдипломским академским магистарским студијама, Европски центар за мир и развој Универзитета за мир и развој Уједињених Нација, Београд. 2011. година
  • Међународна потврда са бројем ECDL Индекса CS 043207 о поседовању ECDL core сертификата о положених свих седам модула о знању и употреби рачунара, UNION OF ICT SOCIETIES SERBIA, Београд, 2013. година

Чланство у удружењима и организацијама:

  • Асоцијација просторних планера Србије
  • Удружење урбаниста Србије
  • Инжењерска комора Србије

мр Драган Дунчић, ср

У Новом Саду, 16.03.2017.