ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка број 1.2.1/18 - Услуге - Набавка мобилне телефоније
Јавна набавка број 1.2.1/18 - Услуге - Набавка фиксне телефоније
Јавна набавка број 1.1.9/18 - Добра - Набавка ХТЗ - Друга партија, радна и заштитна обућа
Јавна набавка број 1.1.9/18 - Добра - Набавка ХТЗ - Прва партија, радна и заштитна одећа
Јавна набавка број 1.1.5/18 - Добра - Набавка аутогума - Прва партија
Јавна набавка број 1.2.8/18 - Услуге - осигурања возила
Јавна набавка број 1.1.2/18 - Добра - електрична енергија
Јавна набавка број 1.1.8/2018 - Добра - средства за хигијену
Јавна набавка број 1.2.4/2018 - Услуга - сервисирање рачунара
Јавна набавка број 1.1.3/2018 - Добра - гориво
Јавна набавка број 1.1.7/2018 - Добра - нови тонери
Јавна набавка број 1.1.1/2018 - Добра - канцеларијски материјал
Јавна набавка број 1.1.6/17 - Добра - рачунарска и сродна опрема (централизована набавка)
Јавна набавка број 1.2.2/17 - Услуга - телефони мобилни (централизована набавка)
Јавна набавка број 1.2.8/17 - Услуге осигурања моторних возила (централизована набавка)

 • Одлука о додели уговора
 • Јавна набавка број 1.1.11/17 - Добра - средства за хигијену (централизована набавка)

 • Одлука о додели уговора
 • Јавна набавка број 1.1.3/17 - Добра - гориво - моторни бензин, дизел гориво и течни нафтни гас (централизована набавка)

 • Одлука о додели уговора
 • Јавна набавка број 1.2.6/17 - Услуга - сервисирање рачунара (централизована набавка)

 • Одлука о додели уговора
 • Јавна набавка број 1.1.8/17 - Добра - гуме за аутомобиле (централизована набавка)

 • Одлука о додели уговора
 • Јавна набавка број 1.2.1/17 - Услуга - телефони фиксни (централизована набавка)

 • Одлука о додели уговора
 • Јавна набавка број 1.1.2/17 - Добра - електрична енергија (централизована набавка)

 • Одлука о додели уговора
 • Јавна набавка број 1.1.1/17 - Добра - канцеларијски материјал (централизована набавка)

 • Одлука о додели уговора
 • Јавна набавка број 1.1.9/17 - Добра - нови тонери (централизована набавка)

 • Одлука о додели уговора
 • Јавна набавка бр.1.2.2/2016 - Услуга - телефони мобилни (централизована набавка)

 • Обавештење о закључењу уговора
 • Одлука о додели уговора