НАГРАДЕ

СУМАРНИ ПРЕГЛЕД НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ЗА ПЕРИОД ДО 2017 ЈП „УРБАНИЗАМ“ КРАГУЈЕВАЦ

НАЗИВ НАГРАДЕ БРОЈ
Велика награда Салона 3
Награда Милутин Галвички 1
Награда Милош Савић 1
Првих награда 15
Других награда 10
Трећих награда 13
Признања 5
Остале посебне награде и одликовања 10

2017.

Награда: Трећа награда на Двадесет и шестом међународном салону урбанизма у Нишу у категорији Истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања, за рад Студија становања за потребе израде ГУП Крагујевац 2025, Удружење урбаниста Србије

Аутор плана: Иван Радуловић, дипл.инж.арх и стручни тим ЈП Урбанизам Крагујевац


Признање на Двадесет и шестом међународном салону урбанизма у Нишу, у категорији Планови детаљне регулације, за рад План детаљне регулације Шеховића поље – Мултифункционални простор, Удружење урбаниста Србије

Аутор плана: Лазар Мандић, дипл.инж.арх и стручни тим ЈП Урбанизам Крагујевац

2016.

Награда: Трећа награда на Двадесет и петом међународном салону урбанизма у Сремској Митровици у категорији публикације за рад Архитектонске ремодулације, Удружење урбаниста Србије

Аутор плана: др Александар Рудник Милановић, дипл.инж.арх, ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац


Признање на Двадесет и петом међународном салону урбанизма у Сремској Митровици у у категорији Заштита природе и животне средине кроз студије, истраживања и пројекте, за рад Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације подцелина 6ц – Нова депонија у насељеном месту Панчево, на животну средину, Удружење урбаниста Србије

2015.

Награда: Друга равноправна награда на Двадесет и четвртом салону урбанизма у Нишу у категорији Планови генералне регулације за рад План генералне регулације насељеног места Кнић, Удружење урбаниста Србије

Аутор плана: ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац

2013.

Награда: Прва награда на Двадесет и другом салону урбанизма у Нишу, у категорији публикације за рад Стратегија интегралног урбаног развоја Централне градске зоне Крагујевца, Удружење урбаниста Србије

Аутори: мр Драган Јевтовић, дипл.инж.маш., др Ратка Чолић, дипл.инж.арх., Ina Zerche


Награда Друга награда на Двадесет и другом салону урбанизма у Нишу, у категорији Планови генералне регулације насеља за рад План генералне регулације за насељено место Рашка

Аутор плана: ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац


Награда Трећа награда на Двадесет и другом салону урбанизма у Нишу, у категорији Заштита животне средине кроз студије и планове, за рад Стратешка процена утицаја на животну средину за ПГР Рашка, ПГР Горњи Милановац, ПГР Пријепоље и Бродарево, ПГР Радна зона Крагујевац и зона пословања, Удружење урбаниста Србије

Аутор плана: ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац

2012.

Награда: Друга награда на Двадесет и првом међународном салону урбанизма у Лесковцу, у категорији планови генералне регулације за рад ПГР Центар стара варош у Крагујевцу

Аутор плана: Иван Радуловић,дипл.инж.арх и стручни тим ЈП Дирекција за урбанизам - Крагујевац


Награда Друга награда на Двадесет и првом међународном салону урбанизма у Лесковцу, у категорији Просторни планови за рад Регионални просторни план за подручје шумадијског, поморавског, рашког и расинског управног округа

Аутор плана: ЈП Дирекција за урбанизам – Крагујевац, Географски факултет Универзитета у Београду, Одговорни планер/руководилац израде: Иван Радуловић, дипл.инж.арх, доц.др Велимир Шећеров, дипл.пр.планер


Награда Трећа награда на Двадесет и првом међународном салону урбанизма у Лесковцу, у категорији заштита животне средине кроз студије и планове, за рад Стратешка процена утицаја просторних планова на животну средину, за подручје РПП Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа, ППППН Природног добра Бељаница Кучај и ППППН Хидроелектрана Бродарево 1 и 2 на реци Лим


Признање: на Двадесет и првом међународном салону урбанизма у Лесковцу, у категорији публикације за рад Педесет година Дирекције за урбанизам – Крагујевац 1962-2012, Удружење урбаниста Србије

Аутори: Мирјана Ћирић, дипл.инж.арх., др Верољуб Трифуновић, дипл.инж.арх., спец. Слободан Мишић, дипл.инж.арх., мр Душан Минић, дипл.ецц и Лазар Мандић, дипл.инж.арх.

2011.

Повеља Капетан Миша Анастасијевић коју додељује агенција Медија Инвент, Телевизија Нови Сад, Привредна комора Војводин и Факултет техничких наука Нови Сад, за пројектовање у области урбанизма и допринос развоју Србије


Награда Трећа награда на Двадесетом међународном салону урбанизма у Нишу, у категорији урбанистички пројекти и реализације за рад Урбанистички пројекат „Слободна зона ФАС – Грошница“, Удружење урбаниста Србије

Аутор плана: ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац

2010.

Награда: Милош Савић за вишегодишње стручно ангажовање и постигнуте резултате планерских институција на стручном и методолошком унапређењу просторног и урбанистичког планирања, Удружење урбаниста Србије


Награда Прва награда на Деветнаестом међународном салону урбанизма у Шапцу, у категорији Генерални урбанистички планови за рад Генерални урбанистички план Крагујевац 2015, Удружење урбаниста Србије

Аутор плана: Мирјана Ћирић, дипл. инж. арх.

2009.

Награда: Друга награда на Осамнаестом међународном салону урбанизма у Нишу, у категорији Примена информатичких технологија за рад Идејни пројекат оптичке мреже града Крагујевца, Удружење урбаниста Србије

Аутор плана: ЈП Дирекција за урбанизам - Крагујевац

2008.

Награда: Трећа награда на Седамнаестом салону урбанизма у Бијељини у категорији Генерални планови и Планови општег уређења, за рад План општег уређења за четири насеља у општини Кнић, Удружење урбаниста Србије

Аутор плана: Весна Савић, дипл.инж.арх., ЈП Дирекција за урбанизам - Крагујевац


Награда: Трећа награда на Седамнаестом салону урбанизма у Бијељини у категорији Просторни планови за рад Просторни план општине Деспотовац, Удружење урбаниста Србије

Аутор плана: Мирјана Ћирић, дипл.инж.арх., ЈП Дирекција за урбанизам - Крагујевац

2007.

Награда: Трећа награда у категорији Примена информатичких технологија на Шеснаестом салону урбанизма у Нишу, за рад Имплементација CAD и GIS – технологија у процесу планирања (на примеру Плана детаљне регулације Продор у Крагујевцу, Удружење урбаниста Србије

Аутор плана: Наташа Матовић, дипл.инж.арх.


Захвалница Града Крагујевца за допринос у реализацији програма Дана града


Захвалница 38. Балканске јуниорске атлетске игре Крагујевац 2007 за учешће у организацији „Балканијаде“ у Крагујевцу

2006.

Награда: Трећа награда на Петнаестом салону урбанизма у Новом Саду у категорији Генерални планови и Планови општег уређења за рад Генерални план Нови Пазар 2020

2005.

Награда: Прва награда у категорији Генерални планови - ретроспектива на Четрнаестом салону урбанизма у Нишу, за рад 50 година у планском току Крагујевца, Удружење урбаниста Србије

Аутор плана: ЈП Дирекција за урбанизам - Крагујевац


Награда: Прва награда у категорији Генерални планови на Четрнаестом салону урбанизма у Нишу, за рад Генерални план Прибој 2020, Удружење урбаниста Србије

Аутор плана: Весна Савић, дипл.инж.арх.


Награда: Равноправна трећа награда у категорији Регулациони и детаљни планови на Четрнаестом салону урбанизма у Нишу, за рад План детаљне регулације Матична локација група Застава, Удружење урбаниста Србије

Аутор плана: Душанка Лазаревић, дипл.инж.арх.


Награда: Велика награда „50“, Удружење урбаниста Србије


Захвалница Синдиката Службе за катастар непокретности „Независност“ и Фонда Солидарности „Катастар Крагујевац“ за солидарну помоћ у лечењу колеге Лукић Милана


Плакета Регионалне привредне коморе Крагујевац за остварене резултате у привређивању

2004.

Велика награда Тринаестог салона урбанизма у Бањалуци за пет деценија постојања и бављења планирањем развоја града Крагујевца, планирањем и уређењем простора Шумадије и читаве Србије, за унапређење метода рада, легислативног и регулативног оквира у области просторног и урбанистичког планирања и пројектовања, за очување интегритета и ауторитета урбанистичких институција у Србији, за напоре у успостављању мреже тих институција, за свестрану подршку у реализацији бројних пројеката и иницијатива Удружења урбаниста Србије и за опус и квалитет радова на тринаестом Салону урбанизма


Награда: Прва награда у категорији Генерални планови и планови општег уређења на Тринаестом салону урбанизма у Бањалуци, за рад Генерални план Крагујевац 2015.

Аутор: др Верољуб Трифуновић, дипл.инж.арх


Награда: Прва награда у категорији Публикације на Тринаестом салону урбанизма у Бањалуци, за рад Урбанизам Крагујевца - 20. век књига прва

Аутор: др Верољуб Трифуновић, дипл.инж.арх и стручни тим ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Крагујевац


Награда: Прва награда у категорији Примена информатичке технологије на Тринаестом салону урбанизма у Бањалуци, за рад ГИС Алат за планирање и управљање

Аутор: Стручни тим ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу – Крагујевац, Завод за урбанизам Суботица и Манофактура ДОО Суботица


Награда: Трећа награда у категорији Истраживања и студије на Тринаестом међународном салону урбанизма у Бањалуци, за рад Студија изводљивости индустријске зоне Крагујевац

Аутор: Стручни тим ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу – Крагујевац и Регионална привредна комора


Признање у категорији Инострани радови на Тринаестом међународном салону урбанизма у Бањалуци, за рад Студија изводљивости аутопута М. 1.11 Баточина – Крагујевац

Аутор: Стручни тим: „Судоп“ Праг, и ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу - Крагујевац


Признање Регионалне привредне коморе Крагујевац, за постигнути успех са Студијом изводљивости Индустријске зоне Крагујевац на Тринаестом међународном салону урбанизма у Бања Луци


Плакета ЈКП Водовод и канализација за допринос у развоју и успешну сарадњу


Захвалница Скупштине Стамбене задруге „Напредак“ у Крагујевцу за изузетан допринос у раду Задруге и развоју стамбеног задругарства

2003.

Награда: Прва награда у категорији Заштита животне средине и урбани развој на Дванаестом салону урбанизма у Нишу, за рад Екосистем Крагујевац XXI – Валоризација простора за урбани развој, Удружење урбаниста Србије

Аутор: Мирјана Ћирић, дипл.инж.арх.


Захвалница Стамбене задруге „Елмосдом“, Јагодина за дугорочну и традиционалну пословну сарадњу


Плакета Регионалне привредне коморе Крагујевац поводом 40 година успешног рада, Регионална привредна комора Крагујевац

2002.

Награда: Прва награда у категорији Регулациони планови на Једанаестом салону урбанизма у Крагујевцу, за рад Регулациони план „Палилуле“ у Крагујевцу, Удружење урбаниста Србије

Аутор: Слободан Мишић, дипл.инж.арх., Милун Милићевић, дипл.инж.сао., Зоран Ђунисијевић, дипл.инж.гео., Марко Николић, дипл.инж.маш.


Награда: Трећа награда у категорији Урбанистички пројекти и реализације на Једанаестом салону урбанизма у Крагујевцу, за рад Урбанистички пројекат спортског комплекса ФК „Шумадија“ у Крагујевцу, Удружење урбаниста Србије

Аутор: мр Јелена Атанасијевић, дипл.инж.арх.,


Признање за успешну организацију и реализацију манифестације Једанаестог међународног салона урбанизма, Удружење урбаниста Србије

2001.

Награда: Прва награда за успешан аналитички приступ урбанистичког пројектовања у духу нове Атинске повеље на Десетом салону урбанизма у Крагујевцу, за рад Један потез у реконструкцији градског центра блок „Социјално“, Удружење урбаниста Србије

Аутор: Иван Радуловић, дипл.инж.арх.,


Признање на Десетом салону урбанизма у Крагујевцу, за рад Генерални план Крагујевац 2005, Удружење урбаниста Србије

Аутор: мр Верољуб Трифуновић, дипл.инж.арх.,


Одликовање Граматом признања Богословије светог Јована Златоустог у Крагујевцу

2000.

Награда: Милутин Главички за остварене резултате у области стручног рада, успешно пословање и сарадњу са сродним организацијама, Удружење урбаниста Србије


Награда: Прва награда у категорији Урбанистички пројекти и реализације на Деветом салону урбанизма у Нишу за рад Урбанистички пројекат блока „Милошев венац“ у Крагујевцу за савремен интегративан приступ уређењу историјског простора, Удружење урбаниста Србије

Аутор: Весна Савић, дипл.инж.арх.


Награда: Друга награда у категорији Регулациони планови на Деветом салону урбанизма у Нишу, за рад Регулациони план „Стара варош“ у Крагујевцу, Удружење урбаниста Србије

Аутор: Душанка Лазаревић, дипл.инж.арх.

1999.

Награда: Велика награда салона на Осмом салону урбанизма у Нишу, за рад Модел план града Крагујевца – Регионални град, Удружење урбаниста Србије

Аутор: Стручни тим ЈП Дирекција за урбанизам

1998.

Награда: Прва награда у категорији Генерални планови на Седмом салону урбанизма у Нишу, за рад Генерални план Смедеревска паланка 2010, Удружење урбаниста Србије

Аутор: Љиљана Стаменковић, дипл.инж.арх.


Награда: Трећа награда на у категорији регулациони планови на Седмом салону урбанизма у Нишу, за рад Регулациони план градског центра Крагујевца, Удружење урбаниста Србије

Аутор: Милица Дебљовић, дипл.инж.арх.

1997.

Награда: Прва награда у категорији Регионални идентитет града на Шестом салону урбанизма у Нишу, за рад Регионални идентитет града Крагујевца, Удружење урбаниста Србије

Аутор: Верољуб Трифуновић, дипл.инж.арх., Мирјана Ћирић дипл.инж.арх., Наташа Ивановић, дипл.инж.арх., Звонко Михић, дипл.инж.арх,

1996.

Награда: Друга награда у категорији Генерални планови, на Петом урбанистичком салону за рад Генерални план Чачак 2015, Удружење урбаниста Србије

Аутор: Љиљана Стаменковић, дипл.инж.арх.


Плакета Природно – математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у знак признања и изузетан допринос у развоју природно – математичког факултета

1995.

Награда: Прва награда у категорији Планови израђени у периоду 1931 – 1961 године на Четвртом салону урбанизма у Нишу, за рад Приказ плана генералне регулације града Крагујевца – 1931, аутор: Михајло Радовановић и Раде Милосављевић, Удружење урбаниста Србије

Аутор приказа: Милица Дебљовић, дипл.инж.арх.

1993.

Награда: Друга награда у категорији Урбанистички пројекти, конкурси и реализације на Трећем урбанистичком салону у Нишу, за рад Јужна обилазница Крагујевца, Удружење урбаниста Србије

Руководилац стручног тима: Славољуб Братуљевић, дипл.инж.арх

1992.

Награда: Друга награда у категорији Урбанистички пројекти, конкурси и реализације на Другом урбанистичком салону за рад Систем за пречишћавање индустријских и комуналних вода града Крагујевца, Удружење урбаниста Србије

Руководилац израде: мр Верољуб Трифуновић дипл.инж.арх.

Инвеститор: Фонд за уређивање грађевинског земљишта Крагујевац

1991.

Награда: Прва награда на Првом Салону урбанизма у Нишу у категорији генерални урбанистички планови, Удружење урбаниста Србије

Аутор плана: мр Верољуб Трифуновић, дипл.инж.арх., мр Љубодраг Вељовић, ек., Милица Дебљовић, дипл.инж.арх.

Инвеститор: Фонд за уређивање грађевинског земљишта Крагујевац


Захвалница Друштва српско јеврејског пријатељства

1988.

Плакета ГРО „Казимир Вељковић“ за изузетан допринос у раду радне организације и унапређење пословне сарадње

1975.

Спомен плакета поводом Двадесетпетогодишњице оснивања Завода за геолошка, хидрогеолошка, геофизичка и геотехничка истраживања „Геозавод“ Београд за успешну пословну сарадњу