Учешће на Салону Урбанизма

logo saobracajЈП Урбанизам - Крагујевац дуги низ година традиционално учествује на Салону урбанизма, на којим је и до сада имала запажене резултате.

Салон урбанизма је традиционална годишња манифестација Удружења урбаниста Србије која представља смотру најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализација.

На овогодишњем 26. Међународном салону урбанизма у Нишу, ЈП Урбанизам - Крагујевац представио је три рада:

 1. У категорији 5. Планови детаљне регулације - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШЕХОВИЋА ПОЉЕ – МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ПРОСТОР, Лазар Мандић, мастер инж.арх. и стручни тим ЈП „Урбанизам“ – Крагујевац, ЈП . Овај рад је освојио признање у истој конкуренцији.
 2. У категорији 5. Планови детаљне регулације - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ПЛАТАНИ" У ОПШТИНИ КУЧЕВО
 3. logo saobracajУ категорији 8. Истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања - СТУДИЈА СТАНОВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ГУП "КРАГУЈЕВАЦ 2025", Иван Радуловић, дипл.инж.арх. и стручни тим ЈП „Урбанизам“ – Крагујевац. Рад је освојио трећу награду у истој конкуренцији.

Целокупна или делимична поставка Салона презентује се у градовима покровитељима и другим градовима у земљи и иностранству.

Укупан број изложених радова у свим претходним годинама износио је неколико хиљада ,па је овај високи реноме додатна обавеза да се из године у годину унапреди целокупна организација салона, која има међународни карактер и масовност радова и учесника.

Промоција књиге “Управљати на други начин”

logo saobracajНа међународној конференцији информатичких технологија У Будви - “Infofest 2017”, одржана је промоција књиге “Управљати на други начин”.

Књига “Управљати на други начин”, аутора мр Дејана Абразовића, представља плод његовог тридесетогодишњег бављења информационим технологијама и интегрално обухвата све принципе савременог управљања ИТ системима. У времену глобализације, убрзаног развоја и имплементације нових технологија, као и потребе сталног прилагођавања производних и пословних процеса растућим захтевима тржишта, предуслов успешног пословања представља примена и стално осавремењавање информационих система и овладавање посебним знањима и вештинама из области информационих технологија. Књига “Управљати на други начин” интегрално обухвата све принципе савременог управљања ИТ системима и може постати користан приручник свима који одлучују о примени и унапређењу ИТ технологија у пословном окружењу.


ИЗРАДА СТУДИЈЕ САОБРАЋАЈА ДРУГА ФАЗА

logo saobracajУ процесу израде Студије саобраћаја у оквиру ГУП-а Крагујевац 2025. у четвртак 28.09.2017. године у периоду од 6:00 до 18:00 часова обавиће се друга фаза Бројања саобраћаја.

Бројање ће се спровести у организацији ЈП Урбанизам - Крагујевац са ученицима Политехничке школе у Крагујевцу, а уз сагласност и сарадњу Саобраћајне полиције Града Крагујевца.

Процес бројања обавља се на спољном кордону, на пет локација на улазима државних путева у Град Крагујевац:

 1. државни пут Крагујевац – Баточина,
 2. државни пут Крагујевац – Топола,
 3. државни пут Крагујевац – Горњи Милановац,
 4. државни пут Крагујевац – Краљево,
 5. државни пут Крагујевац – Рековац (Јагодина).

У овом процесу бројања евидентирају се проласци свих возила по категоријама у оба смера ( ка граду и из града) и бележе се регистарске ознаке, како би се утврдили транзитни токови кроз Град.


ЈП „Урбанизам” – Крагујевац на међународној конференцији информатичких технологија

БудваУ Будви се од 24. до 30. септембра одржава Фестивал информатичких достигнућа „Infofest 2017”. Овогодишња конференција, петнаеста по реду, одржава се под програмским називом "Следећа генерација регулације" како би се:

 • обезбедио континуитет регулаторних активности везаних за сектор електронских комуникација;
 • створили услови за потпуну имплементацију националних политика развоја сектора електронских комуникација у циљу достизања стандарда и циљева прописаних Дигиталном агендом 2020 и Стратегијом за јединствено дигитално тржиште;
 • омогућио нови развој тржишта кроз имплементацију нових технологија, развоја апликација и сервиса прописаног квалитета;
 • унапредила сигурност и интегритет мрежа и
 • повећало задовољство и могућности крајњих корисника у погледу коришћења сервиса и апликација задовољавајућег квалитета.
 • У фокусу овогодишње конференције ће бити развој електронске управе и информационог друштва, Cloud Computing, комуникационе технологије, као и безбедност информационих система и технологија.

  Више о фестивалу информатичких достигнућа на веб страници фестивала (www.infofest.com).


25. седница комисије за планове

SGУ четвртак 07.09.2017.год. одржана је двадесет пета седница Комисије за планове Града Крагујевца. На тој седници, одговорни урбанисти ЈП “Урбанизам” – Крагујевац, као представници обрађивача планова, презентовали су материјал за рани јавни увид за следеће планове:

 1. Измена и допуна Плана детаљне регулације „ДЕЛА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА“ у Крагујевцу (урбанистичке целине 6 и 7 – Црква и Бранко Радичевић),
 2. Измена и допуна дела Плана генералне регулације „РАДНЕ ЗОНЕ КРАГУЈЕВАЦ И ЗОНЕ ПОСЛОВАЊА – ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ”,
 3. План детаљне регулације „СЛАНА БАРА”,
 4. План генералне регулације „ЦЕНТРАЛНИ ГРАДСКИ ПАРК”,
 5. План детаљне регулције „РАДНА ЗОНА СОБОВИЦА 1” у Крагујевцу,
 6. План детаљне регулције „РАДНА ЗОНА СОБОВИЦА -ЛУЖНИЦЕ” у Крагујевцу,

Наведени планови ће по добијању Извештаја Комисије за планове, бити окачени на сајту скупштине Града и сви заинтересовани грађани, физичка и правна лица могу да погледају овај материјал у просторијама за Урбанизам у скупштини Града Крагујевца.

На овој седници обављена је расправа након јавног увида Нацрта Плана детаљне регулације „Дела старе вароши“ уз Улицу Српских добровољаца у Крагујевцу, који је послат на седницу скупштине Града ради усвајања. Такође обављена је и расправа после раног јавног увида за План детаљне регулације "Црвени Крст" уз улицу Светозара Марковића у Крагујевцу који је иде у даљу процедуру израде нацрта плана.