ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

НАПОМЕНА: Сваки план има више графичких прилога, који су спаковани у *.zip формату. Када распакујете *.zip формат добићете неколико графичких прилога *.dwf фајлова. Да бисте могли предледати графичке прилоге планова генералне регулације потребан вам је програм Autodesk Design Review. Софтвер је бесплатан. Помоћу њега можете остварити лак и једноставан преглед прилога, уз могућност мерења димензија, штампе, управљања слојевима и наша је препорука да га инсталирате.

Ако користите Mozilla Firefox или Google Chrome онда је потребно инсталирати и Add-on, што можете урадити приликом инсталације Autodesk Design Review (уочити могућност одабира опције Also install the Firefox Add-on for Autodesk® Design Review to use Mozilla Firefox™ to view DWF files embedded in webpages).

Текстови су у *.pdf формату тако да вам је потребан било који читач pdf формата.

# Назив плана графички прилози текст службени лист
1. Прва измена и допуна ПГР „Центар - Стара варош” Сл. лист града Крагујевца 47/2014
2. ПГР „Нова Колонија - Пивара” Сл. лист града Крагујевца 25/2016
3. ПГР „Насеља Белошевац и Ждраљица” Сл. лист града Крагујевца 39/2015
4. ПГР „Насеља Теферич” Сл. лист града Крагујевца 14/2017
5. ПГР „Насеља 22. децембар, Илина Вода и Илићево” Сл. лист града Крагујевца 12/2018
6. ПГР „Насеља Маршић” Сл. лист града Крагујевца 34/2016
7. ПГР „Кошутњачки вис” Сл. лист града Крагујевца 22/2018
8. ПГР „Насеља Ердеч” Сл. лист града Крагујевца 34/2016
9. ПГР „Насеља Велико Поље - Грошница” Сл. лист града Крагујевца 27/2017
10. ПГР „Насеља Корићани” Комисија нацрт
11. ПГР „Насеља Мале Пчелице” Нацрт плана
12. ПГР „Насеља Станово” Сл. лист града Крагујевца 34/2016
13. ПГР „Насеља Шумарице” Сл. лист града Крагујевца 14/2017
14. ПГР „Насеља Палилуле” Сл. лист града Крагујевца 27/2017
15. ПГР „Насеља Виногради” Сл. лист града Крагујевца 25/2016
16. ПГР „Насеља Денино Брдо” Сл. лист града Крагујевца 25/2016
17. ПГР „Насеља Аеродром” Сл. лист града Крагујевца 12/2018
18. ПГР „Насеља Угљешница са Авалом, Голиш и Липе” Сл. лист града Крагујевца 25/2016
19. ПГР „Насеља Петровац” Сл. лист града Крагујевца 47/2014
20. ПГР „Насеља Сушица, Сушички поток - Загорско насеље” Сл. лист града Крагујевца 14/2017
21. ПГР „Насеља Вашариште” Сл. лист града Крагујевца 30/2014
22. ПГР „Насеља Добре воде Бубањ” Сл. лист града Крагујевца 25/2016
23. ПГР „Насеља Ердоглија - Багремар” Сл. лист града Крагујевца 34/2015
24. ПГР „Радна зона Крагујевац и зона пословања” Сл. лист града Крагујевца 26/2013
25. ПГР „Метино Брдо - Бресница” Сл. лист града Крагујевца 16/2018
26. ПГР „Централни градски парк Шумарице” Комисија - рани јавни увид
27. ПГР „Насеља Страгари” Нацрт плана