ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ

НАПОМЕНА: Сваки план има више графичких прилога, који су спаковани у *.zip формату. Када распакујете *.zip формат добићете неколико графичких прилога *.dwf фајлова. Да бисте могли предледати графичке прилоге планова генералне регулације потребан вам је програм Autodesk Design Review. Софтвер је бесплатан. Помоћу њега можете остварити лак и једноставан преглед прилога, уз могућност мерења димензија, штампе, управљања слојевима и наша је препорука да га инсталирате.

Ако користите Mozilla Firefox или Google Chrome онда је потребно инсталирати и Add-on, што можете урадити приликом инсталације Autodesk Design Review (уочити могућност одабира опције Also install the Firefox Add-on for Autodesk® Design Review to use Mozilla Firefox™ to view DWF files embedded in webpages).

Текстови су у *.pdf формату тако да вам је потребан било који читач pdf формата.

# Назив плана графички прилози текст службени лист
4844 Просторни план града Крагујевца Сл. лист града Крагујевца 32/09